úvod / Úhrada objednávky

Úhrada objednávky

Uhraďte prosím Vaši objednávku
- v případě platby převodem na účet 5617392/0800 - platí pro platby v CZK

                                                                SK 74 1111 0000 0011 1214  5006 - platí pro platby v EUR                                                      

Číslo Vaší objednávky prosím napište do variabilního symbolu!